Skip to content

Bli föreningskund

Illustration av planta

Vill er förening bli kund i banken eller är ni redan kund och har gjort förändringar i föreningen som påverkar relationen till banken? Välkomna in till oss på kontoret så hjälper vi dig.

Ny kund i banken

Hör av dig till oss på bankkontoret för att boka ett möte. Vi talar då om vad föreningen behöver förbereda och eventuellt lämna in till oss före mötet.

Föreningen ska vara registrerad och ha uppdaterade uppgifter hos:

När vi ses kommer vi ställa frågor om föreningens verksamhet och hur ni kommer att använda våra tjänster. Det gör vi för att förstå och lära känna föreningens verksamhet samt skydda både dig och banken från brott, helt i linje med svensk lagstiftning.

Ladda ner vår checklista för att underlätta när vi ses!

Befintlig kund i banken

Vi behöver få veta när föreningen ändrar följande:

  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter
  • Föreningens namn

 

Välkommen till oss på bankkontoret. Kom ihåg att först uppdatera era uppgifter i officiella register.

 

Förbered att ta med till mötet

  • Senast antagna stadgar
  • Kopia på årsmötesprotokoll eller konstituerande möte för nybildad förening
  • Protokoll från styrelsemöte

 

Tänk på att det ska tydligt framgå vem/vilka som får företräda föreningen hos banken. Det ska också stå om de företräder föreningen ”var för sig” eller ”två i förening”.