Meny

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Två glada kvinnor framför ett gult hus bär på en flyttkartong och en tavla

För en hållbar framtid

En familj sitter på trappan framför deras hus.

Vi vet att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. Det har ju varit grundtanken sedan Åtvidabergs Sparbank startades 1867. Som sparbank vill vi bidra till en sund ekonomi för våra kunder, ett gott arbetsklimat för våra medarbetare och en positiv utveckling i det lokala samhället. För oss är det viktigt att området vi verkar i utvecklas långsiktigt.

Vi vill bidra till att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i.

Olika definitioner av hållbarhet som vi verkar i

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi är en viktig del i det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi för alla våra kunder. Att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar. Ekonomiskt ansvarstagande är också att fokusera på långsiktig lönsamhet i banken. 

Ekologiskt ansvarstagande

Vi arbetar för att minimera påverkan på miljö och klimat, både genom egna åtgärder och genom att inspirera och informera våra kunder och lokala aktörer att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

Socialt ansvarstagande

Vi tar gärna ett stort samhällsansvar och låter del av vår vinst gå tillbaka till bygden genom att stötta det lokala näringslivet och bidra till utbildning och lokala aktiviteter, det kallar vi Åternäring. Vi vill också vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra kunder och leverantörer.

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

Våra samarbetspartners hållbarhetsarbete - tillsammans gör vi skillnad

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.