Världen ser annorlunda ut, jämfört när vi först startade vår bankverksamhet 1867. Vår genuina omtanke och vårt lokala engagemang är dock precis lika starkt nu, som då. Vårt mål är att erbjuda så bra bankservice vi bara kan - med närheten och enkelheten hos den lilla banken - med kompetensen hos den stora.

Åtvidabergs Sparbank har de senaste åren haft en mycket god utveckling, med stadig tillväxt av kunder, god lönsamhet och ökad affärsvolym. Vi tänker att det delvis beror på att vi känner varandra, känner för varandra och för Åtvidaberg.