Meny

Om Åtvidabergs Sparbank

Vi är inte som alla andra

Vi är inte som andra banker. Vi är en fristående sparbank! Det innebär att vi fattar våra egna beslut och är fria att bestämma hur vi vill använda vår vinst. Vi har valt att återinvestera den i sådant som gör gott för våra kunder och för bygden vi verkar i, Åtvidaberg. Vi bidrar på så sätt till en ökad tillväxt och en god samhällsutveckling.

För oss är det viktigt, på riktigt.

Murat torn i motljus

Vision

Åtvidabergs Sparbank ska vara en lokal utvecklingsmotor som ska delta i den lokala samhällsutvecklingen genom att vara pådrivande, ta initiativ och nyttja den egna ekonomiska styrkan.

Affärsidé

Åtvidabergs Sparbank ska vara en modern sparbank med brett utbud av tjänster och produkter. Våra kunder är privatpersoner, företag, föreningar och organisationer, huvudsakligen inom Åtvidabergs kommun.

Som fristående bank ska vi utveckla lokalt anpassade produkter, tjänster och priser. Tillgängligheten till bankens utbud ska vara hög och omfatta personlig service i banklokalen, via telefon och genom digitala tjänster.

Världen ser annorlunda ut idag jämfört med när vi först startade vår bankverksamhet 1867. Men vår genuina omtanke och vårt lokala engagemang är precis lika starkt nu. Vårt mål är att erbjuda så bra bankservice vi kan - med närheten och enkelheten hos den lilla banken och kompetensen hos den stora.

Vi har de senaste åren haft en mycket god utveckling, med stadig tillväxt av kunder, god lönsamhet och ökad affärsvolym. Det beror delvis på att vi känner varandra, för varandra och för Åtvidaberg.

Fjäril sitter på eklöv

Vad är en sparbank?

Läs mer om vad en sparbank är och vad som skiljer oss från andra banker.

Vi ger tillbaka

Vi investerar vår vinst i bygden. Vi vill skapa ett levande Åtvidaberg med hög livskvalitet, levande landsbygd och välmående företag.

Årshistorik