Skip to content

Vad är en sparbank?

Åtvidabergs Sparbank är en fristående och lokal sparbank. Som sparbank har vi inga ägare och vi drivs utan enskilt vinstintresse. Allt vårt överskott stannar lokalt, till nytta för våra kunder, bygden och föreningslivet.

Sparbanksidén:

Att hjälpa människor att förverkliga sina idéer genom en sund privatekonomi, stimulera till sparande och se till att bankens pengar kommer till nytta för orten och därmed bidra till lokalsamhällets utveckling.

Närbild på händer som håller hallon utomhus

skiljer sig en sparbank från andra banker

Sparbank är en helt egen unik bolagsform som regleras i en särskild lag, Sparbankslagen. Sparbanker skiljer sig på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer:
 

  • En sparbank har inga aktieägare utan har istället huvudmän
  • Eftersom en sparbank inte har några enskilda ägare behöver ingen vinstutdelning betalas ut. I stället har Åtvidabergs Sparbank möjlighet att använda minst 10 % av vinsten till samhällsnyttiga verksamheter och projekt lokalt där vi verkar. Allt överskott, alltså även övriga 90 %, stannar lokalt, till nytta för våra kunder, bygden och föreningslivet
  • En sparbank är en lokalt verksam bank som finns nära sina kunder
  • En sparbank har ett starkt samhällsengagemang och bidrar till lokalsamhällets utveckling
  • En sparbanks verksamhet är mindre riskfylld än de större affärsbankernas, mycket på grund av den starka lokala förankringen

föddes sparbanksidén

En skotsk kyrkoherde som ville hjälpa fattiga att spara sig ur fattigdomen kom för över 200 år sedan på idén att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst på banken. Och bankens vinst skulle dessutom återinvesteras i bygden.


Den första sparbanken i Sverige grundades 1820 och därefter växte antalet sparbanker snabbt. Åtvidabergs Sparbank startade sin bankverksamhet 1867.

Mycket har hänt under årens lopp, men sparbanksidén lever vidare.

Äldre händer plockar hallon och björnbär