Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden.
- Kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Åtvidabergskonto

Pris

Ränta från och med 2022-12-14:
-Ränta 

Saldo understigande 100 000 kr 0,50 %
Saldo på minst 100 000 kr 1,00 % från första kronan.

- Fria uttag

 

e-sparkonto

Pris

Ränta från och med 2022-12-14:

Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,50 %

Fria uttag genom överföring mellan konton digitalt

 

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Ränta från och med 2022-10-06:

Ränta för närvarande: 0,70 %

Fria uttag
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Skogskonto

Pris

Ränta från och med 2022-10-07:

Räntan är för närvarande 1,35% på Skogskonto & Skogsskadekonto

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,30%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag